Prodej nemovitosti je bez debat spojený s celou řadou papírování. Pokud se rozhodnete přenechat starosti s prodejem realitnímu makléři, musíte sepsat i takzvanou zprostředkovatelskou smlouvu. Co to přesně je, a jaké náležitosti by měla obsahovat, Vám představíme v tomto článku.

Co je to zprostředkovatelská smlouva?

Zprostředkovatelská smlouva se podle Zákona č. 39/2020 Sb. uzavírá mezi vlastníkem nemovitosti (případně vlastníky, pokud jich je více) a zástupcem realitní kanceláře, přičemž jejím účelem je uzavřít smlouvu realitní. Realitní makléř se tedy touto smlouvou zavazuje, že bude hledat zájemce o danou nemovitost.

Celý tento proces přitom nejčastěji zahrnuje:

  • poskytnutí inzerce
  • posouzení stavu nemovitosti a vypracování návrhu nabídkové ceny
  • marketingovou propagaci
  • zajištění prohlídek
  • obstarání stavebně technické dokumentace
  • právní servis
  • zprostředkování úschovy za účelem plnění z realitní smlouvy

Ideálně trvejte na tom, aby byly tyto činnosti zahrnuté ve smlouvě. Všechny výše popsané služby jsou totiž zvyklostí, nikoliv pravidlem. A to, jakým způsobem bude makléř ke své práci přistupovat, se následně může promítnout třeba do rychlosti prodeje.

Zprostředkovatelská smlouva je tedy jednou z prvních listin, kterou se svými klienty sepisuji. Stejně jako každá jiná smlouva, musí i tato obsahovat určité náležitosti. Pokud v ní nejsou zahrnuty, stává se podle práva neplatnou. Pojďme se na ně nyní podívat:

Zprostředkovatelská smlouva: na co nezapomenout?
Zprostředkovatelská smlouva: na co nezapomenout?

1. Předmět převodu

Je nutné, aby byl ve smlouvě jasně definován předmět převodu. Tím se rozumí vše, co se bude prodávat. Často totiž nejde jen o samotnou nemovitost. Například součástí bytové jednotky bývá také spoluvlastnický podíl na společných částech domu.

Zároveň je třeba do smlouvy zapsat případný nábytek a vybavení, které se bude prodávat spolu s nemovitostí. Tím se chrání kupující i prodávající před případnými budoucími spory.

2. Cena nemovitosti

Zprostředkovatelská smlouva musí obsahovat i výši kupní ceny, případně nájemného. Jedná se však pouze o cenu nabídkovou, která může od vlivem různých okolností kolísat. V případě enormní poptávky po nemovitostech může kupní cena vzrůst, při ochlazení trhu ale naopak může trochu poklesnout.

V každém případě by se měl prodávající s realitním makléřem na ceně dohodnout, a je dobré se domluvit i na obchodní strategii při nutnosti například zlevnit či zdražit.

Tip: Prodáváte nemovitost chcete zjistit její vhodnou cenu? Spočítejte si ji v naší chytré kalkulačce.

3. Výše provize

Je jasné, že realitní kancelář nepracuje zadarmo, a její služby tedy něco stojí. Tato cena však musí být součástí smlouvy o zprostředkování. Zároveň by zde měl být i uvedený termín jejího zaplacení, který bývá většinou navázaný na datum uzavření realitní smlouvy.

Výše provize makléři za jeho služby musí být uveden ve smlouvě
Výše provize makléři za jeho služby musí být uveden ve smlouvě

Výhradní realitní zprostředkování

Součástí zprostředkovatelské smlouvy může být také ujednání o exkluzivním realitním zastoupení. Jak už název napovídá, to spočívá v omezení práva prodávajícího, který už si nemůže najít jinou realitní kancelář na ten samý předmět převodu. Obě zúčastněné strany s tím však musí souhlasit.

Výhradní realitní zprostředkování lze uzavřít pouze na dobu určitou, a to maximálně na 6 měsíců. Smlouvu je však možné v případě potřeby prodloužit.

Na co si dát pozor?

Aby byla smlouva platná, je nutné ji uzavřít písemně. Bez obou podpisů totiž nemůže realitní kancelář Vaši nemovitost nabízet. V opačném případě by došlo k porušení zákona.

Pokud bylo realitní zprostředkování se spotřebitelem sjednáno na dobu neurčitou, může výpovědní doba činit maximálně 1 měsíc.

Před podpisem smlouvy se zároveň ještě informujte o činnostech, které realitní makléř poskytuje. Jak už jsem Vám doporučoval na začátku článku, veškeré poskytované služby by měly být ve zprostředkovatelské smlouvě uvedeny. Tím dobře předevdete budoucím sporům.

Tip: Chystáte se pronajímat nemovitost? Přečtěte si také náš další článek a zjistěte, jak co nejlépe byt či dům připravit.