Podpis rezervační smlouvy je zásadním okamžikem jak pro kupujícího, tak i prodávajícího. Jedná se totiž o důležitý právní dokument, který mezi všemi zúčastněnými vytváří závazek. Je tedy potřeba ho brát velmi vážně a věnovat mu plnou pozornost. V tomto článku se proto podíváme, jaké klíčové části by v rezervační smlouvě neměly chybět, a na co si dát pozor.

Co je rezervační smlouva a na co si dát pozor?
Co je rezervační smlouva a na co si dát pozor?

Co je rezervační smlouva?

Tento závazný dokument se uzavírá při prodeji nemovitosti, přičemž jeho hlavním cílem je chránit všechny zúčastněné strany. Kupující má díky rezervační smlouvě jistotu, že prodávající nemovitost mezitím neslíbí někomu jinému. V případě neuskutečnění obchodu kvůli kupujícímu pak smluvně stanovený poplatek pokryje prodávajícímu jeho ztráty za dobu, kdy byla nemovitost rezervována.

Smlouva se nejčastěji buď dvojstranná či trojstranná. Dvojstranná se uzavírá pouze mezi kupujícím a realitní zástupcem. To znamená, že prodávajícímu nevyplývají z tohoto dokumentu žádné povinnosti a defacto jde pouze o dohodu o realitním zastoupení. Trojstranná smlouva již prodávajícího zahrnuje, a je tedy z právního hlediska bezpečnější.

Přesto se dvoustranná rezervační smlouva v Česku objevuje poměrně často. A i když to ve většině případů nemusí znamenat žádný problém, je podle mě určitě lepší neriskovat.

Než podepíšete rezervační smlouvu

Nyní se podíváme na to, co by měla rezervační smlouva obsahovat:

Identifikace stran

Součástí rezervační smlouvy by měly být úplné a přesné informace o prodávajícím, kupujícím i o realitním zprostředkovateli. To zahrnuje například jejich jména, adresy, kontaktní údaje či IČO.

Prodávající by měl ve smlouvě také ideálně potvrdit, že nemá žádné finanční problémy, exekuce nebo že není v insolvenci.

Popis nemovitosti

Zároveň by zde neměly chybět ani podrobné informace o dané nemovitosti, která je předmětem rezervace. To zahrnuje její adresu, dispozice, rozlohu nebo třeba vybavení. Pozor si dávejte obzvlášť na informace ohledně stavu nemovitosti. Pokud jste prodávající, je důležité nic nezamlčet, právě to by totiž mohlo být důvodem následného odstoupení kupujícího od smlouvy.

Kupní cena a financování

Součástí smlouvy by měla být informace o kupní ceně a o způsobu, jakým bude nemovitost uhrazena. Mnozí kupující také požadují prohlášení prodávajícího, že jim bude nezbytně nápomocen při vyřizování hypotečního úvěru.

Rezervační poplatek

Většina rezervačních smluv má stanovený nějaký poplatek. Jeho hodnota se standartně pohybuje mezi třemi a šesti procenty kupní ceny nemovitosti, vždy ale závisí na domluvě všech zúčastněných. Tento poplatek následně slouží jako záruka pro všechny strany. Je tedy nutné jasně specifikovat, co se s rezervačním poplatkem bude v různých případech dít.

Pokud by kupující od smlouvy odstoupil z nezávažných důvodů jako je například změna názoru či nalezení jiné nemovitosti, mělo by být v dokumentu specifikované, že o rezervační poplatek přijde. Pokud ale naopak odstoupí kvůli důležité skutečnosti, kterou vlastník nemovitosti ve smlouvě zatajil, měla by mu být tato kauce vrácena. Zároveň zde musí být jasně řečeno, co se s penězi stane v případě uskutečnění obchodu.

Rezervační poplatek se zpravidla skládá do advokátní nebo notářské úschovy, kde zůstává až do podepsání kupní smlouvy. Určitě Vám ale nedoporučuji posílat tuto částku přímo na účet prodávajícímu. I informace o úschově by měla v dokumentu zaznít.

Rezervační smlouvu raději nechte prověřit právníkem.
Rezervační smlouvu raději nechte prověřit právníkem.

Jak už jsem tedy zmiňoval výše, rezervační smlouva je velmi důležitou součástí celého procesu prodeje nemovitosti. Pokud se rozhodnete k prodeji přistoupit bez realitního zastoupení, měli byste si raději nechat smlouvu zkontrolovat právníkem. Tím snáze předejdete případným sporům a nepříjemnostem.

Právní stránka obchodu je pro mě vždy klíčová, tudíž vždy všechny důležité dokumenty a smlouvy pro mé klienty připravuji společně se svým týmem zkušených právníků. Díky tomu se na mě můžete vždy spolehnout.

💡Tip: Zajímá tě spíše zprostředkovatelská smlouva? Přečti si o ní v dalším článku.